logo

כספית - התוכנה שמקפיצה את הנהלת החשבונות

בחר בגרסת כספית המתאימה ובמודולים הנוספים שתרצה לרכוש. העלויות הן לשנה אחת (12 חודשים).
הפריט כמות מחיר יח' (לפני מע"מ) סה"כ שורה
כספית+ 614.53 0.00
כספית 439.32 0.00
כספית+עורכי דין 758.97 0.00
כספית+יועצים 758.97 0.00
כספית+מלאי 758.97 0.00
כספית לעוסק פטור 368.38 0.00
גיבוי לשרת 275.21 0.00
מודול חתימה דיגיטלית 284.62 0.00
כספית מסמכים 439.32 0.00
כספית+עמותות 758.97 0.00
0.00
0.00
0.00
 

הפרטים שלך

 

פרטים נוספים

 
אנו רוצים להיות ידידותיים לסביבה.
האם אפשר לשלוח לך את החשבונית במייל חתומה בחתימה הדיגיטלית שלנו?
כן, אני בעד. שלחו לי את החשבונית במייל.
כספית תוכנה בע"מ | ע"מ/ח.פ.: 514001833 | ת.ד. 164 עין שריד 4069700 | support@caspit.biz | 077-9233325 | www.caspit.biz